Moviment Cristià de Mestres i Professors
Adreça:
c\ Fabra i Puig, 260, 3r
08030 Barcelona
Catalunya

Telèfon: 93 412 55 67